en2 Shambhala

Shambhala. Enamel on copper 30 x 22 cms